เชียร์มวย

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2560

เชียร์มวย
          บ่อยครั้งที่มีการถ่ายทอดสดมวยชิงแชมป์โลกของนักมวยขวัญใจคนทั้งประเทศซึ่งคนทั้งประเทศต่างก็คอยเชียร์อยู่หน้าจอทีวี หากแฟนมวยเชียร์มวยโดยไม่มีการพนันเขาจะมีวิบากกรรมไหมคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
             หากเชียร์มวยชิงแชมป์โลกแต่ไม่มีการพนันติดปลายนวม ก็ได้ชื่อว่าเป็นการอนุโมทนาบาป หรือสนุกสนานพลอยยินดีกับการชกมวยชิงแชมป์ ก็จะมีเชื้อที่จะชอบตัดสินแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ถ้ากรรม
หนักจะทำให้ไปเกิดในสังคมที่ชอบใช้ความรุนแรงตัดสินระหว่างเผ่าบ้าง ระหว่างแคว้นที่ตนไปเกิดบ้าง โดยขึ้นอยู่กับการอนุโมทนาบาปนั้นรุนแรงมากน้อยเพียงใด ถ้ากรรมหนักสุดจะทำให้ไปเกิดในยุคสงครามระหว่าง
ประเทศ ที่แต่ละประเทศชอบใช้ความรุนแรงแก้ปัญหากัน

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘