วัดก็เข้า เจ้าก็ไหว้

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2560

วัดก็เข้า เจ้าก็ไหว้
            คุณแม่ของลูกรักการทำบุญแต่ก็ชอบไหว้เจ้า ลูกชอบชวนท่านทำบุญกับหมู่คณะและทันทีที่ท่านทราบว่าลูกเป็นประธานกองกฐินสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯท่านก็ร่วมบุญกับลูกทันที บุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับท่านต่อไปคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
            แสดงว่าตอนนี้คุณแม่ท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญและความเป็นจริงของชีวิตเพียงแต่ทำไปตามประเพณีในกรณีทั่วไปสำหรับผู้ที่ศรัทธาในการไหว้เจ้า และการสร้างบุญบูชาเทพเจ้าในแบบที่ยังไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและทำอย่างนี้เรื่อยๆ จนกระทั่งหมดอายุขัยพวกเขาเหล่านั้นเมื่อละโลกก็จะไปเป็นภุมมเทวาที่มีวิมานอยู่ที่ศาลเจ้าที่ตนเองไปไหว้เป็นประจำนั่นเองในกรณีที่ชอบไหว้เจ้าควบคู่กับทำบุญในพระพุทธศาสนาแบบตามประเพณีหรือทำตามที่มีคนมาบอกมาชวนแต่ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องการสร้างบารมี คือชวนก็ทำ คนเหล่านี้เมื่อละโลกแล้วก็จะมีภพภูมิที่สูงขึ้นอีกหน่อยคืออัพเกรดไปเป็นเทวดาที่อยู่ชั้นจาตุมหาราชิกาโดยมักจะไปเป็นคนธรรพ์อยู่ในกลุ่มที่มีความศรัทธาในเทพเจ้าเหมือนๆ กันในกรณีคุณแม่ของลูก ถ้าลูกอยากให้คุณแม่ไปดุสิตบุรี ลูกจะต้องแนะนำให้คุณแม่เข้าใจในเรื่องการสร้างบารมีซึ่งตัวลูกก็ต้องเข้าใจก่อน และให้ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัย เคารพกราบไหว้เฉพาะพระรัตนตรัยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วก็ชวนท่านหมั่นสร้างทานบารมีกับหม่คู ณะ ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ก็ให้ท่านทำเต็มที่เต็มกำลังแล้วชักชวนให้ผู้อื่นทำด้วยแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอ ต้องแนะนำให้คุณแม่รักษาศีล ๕ และรักษาศีล ๘ ในวันพระเป็นประจำ แล้วก็หมั่นเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งท่านเห็นองค์พระภายในตัวชัดใสสว่างและให้อธิษฐานจิตให้ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะ ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ ไปทุกภพทุกชาติ ถ้าทำได้ดังนี้คุณแม่ก็จะสามารถตามลูกสาวไปสร้างบารมีกับหมู่คณะ และกลับดุสิตบุรีได้ คือตอนยังมีชีวิตอยู่จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น ก็ต้องแนะนำให้ท่านทำดังกล่าวนั่นแหละ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒