ตายเวลาไหนจึงเหลือสมบัติมาก

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2560

ตายเวลาไหนจึงเหลือสมบัติมาก
           ความเชื่อของชาวจีนที่ว่า ถ้าพ่อแม่เสียชีวิตตอนกลางวัน จะไม่เหลือสมบัติอะไรไว้ให้ลูกหลานนั้นจริงเท็จเพียงไร เกิดขึ้นจากสาเหตุใดคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
          ก็เป็นความเชื่อต่อๆ กันมา ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าตายตอนกลางวัน ก็ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมงานรองรับท่าน เพราะเตรียมตัวไม่ทันส่วนสมบัติจะเหลือหรือไม่เหลือ ก็ขึ้นอยู่กับบุญของลูกหลานนั้นว่ามีมากหรือน้อย ถ้า
สมมติว่า ท่านตายตอนกลางคืน แต่บุญลูกหลานมีน้อยก็ยากจน แต่ถ้าตายตอนกลางวัน บุญของลูกหลานมีมากก็ร่ำรวยเพราะฉะนั้น ไม่เกี่ยวกับว่า บรรพบุรุษตายเวลาไหน แต่รวยหรือจนขึ้นอยู่กับทานบารมีของลูกหลาน ทางที่ดีลูกหลานควรจะปรึกษากันว่า จะจัดงานศพของท่านอย่างไรให้เหมาะสม และจะทำอย่างไรให้ทั้ง ท่านและเราได้บุญกุศลมากที่สุด

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙