พี่ชายเปลี่ยนไป

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2561

พี่ชายเปลี่ยนไป
            ในสมัยที่ผมยังเด็ก พี่ชายเป็นฮีโร่ในใจผม พี่ชายมีรูปร่างหน้าตาดี นิสัยดี รักพี่รักน้อง เรียนหนังสือเก่ง เล่นกีฬาเก่ง เล่นดนตรีก็เก่งแต่พอพี่ชายเริ่มเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเขากลับเปลี่ยนเป็นคนละคน พี่ชายเริ่มเข้า
สู่สังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุข ทั้งบุหรี่ เหล้าเบียร์ เขาดื่มหนักมาก เวลาเมากลับมาทุกครั้ง เขาจะอาละวาดทะเลาะกับคุณแม่อย่างรุนแรง จากนั้นก็หนีออกจากบ้านทำไมพี่ชายจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ และทำไมเขาไม่เคารพคุณแม่เลย เพราะเคยมีวิบากกรรมร่วมกันมาหรือไม่ครับ

คุณครูไม่ ใหญ่
            ตอนเด็กพี่ชายคนโตเป็นคนดี เรียนเก่งแต่พอโตขึ้นเสียคนเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์เนื่องจากกรรมคบคนพาลทั้งอดีตและปัจจุบัน จึงทำให้ตกไปอยู่ในวงจรของคนพาลที่ชอบดื่มสุรา และทำให้เสียคน เสียนิสัยที่ดีไป
แล้วทะเลาะกับแม่ในปัจจุบันทั้งๆ ที่ไม่เคยผูกเวรกันมาก็เพราะสุรา


 จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘