ครอบครัวมิจฉาทิฏฐิ

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2561

ครอบครัวมิจฉาทิฏฐิ
             ทำไมลูกต้องมาแต่งงานในครอบครัวที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญ ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ จะทำเฉพาะบุญสงเคราะห์โลกนิดๆ หน่อยๆลูกจะสามารถชักชวนให้สามีและครอบครัวของเขาให้หันมาสร้างบุญในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่คะ
คุณครูไม่ ใหญ่
             ที่ลูกต้องมาแต่งงานอยู่ในครอบครัวที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญ ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ แต่ทำบุญสงเคราะห์โลกนิดหน่อยนั้น ก็เพราะลูกจะต้องมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตระกูลนี้ ลูกจึงมาสู่ตระกูลนี้ความจริงสามีของลูกเป็นคนดี เพียงแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างจริงจัง คือ เป็นชาวพุทธแต่เพียงในนาม แบบทั่วๆ ไป ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร เข้าใจในระดับหนึ่ง อีกทั้งได้เห็นข่าวว่าภิกษุบางรูปประพฤติตนไม่ดีก็เลยไม่มีศรัทธา และก็เหมารวมว่าพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลคงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน ซึ่งความจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ดังนั้นลูกก็จะต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณ-มิตรให้สามี เพราะสามีก็มีเชื้อแห่งความดีอยู่แล้ว มีมากด้วย ลูกต้องใจเย็นๆ และให้เวลาแก่สามีในการทำความเข้าใจเรื่องบุญ เรื่องพระ อีกไม่นานก็จะดีขึ้นรวมทั้งตัวลูกก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน จนทำให้ครอบครัวเกิดอัศจรรย์ใจ และเกิดแรงบันดาลใจว่า เข้าวัดพระธรรมกายแล้วทำให้ลูกดีขึ้นมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นอย่างนี้ ก็จะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความพร้อมที่จะเป็นครอบครัวธรรมกายได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน เริ่มต้นที่
ศูนย์กลางกาย และการทำความดีด้วยกายวาจาใจของตัวเรา

 


 จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘