ไม่ได้มรดก

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2561

 

ไม่ได้มรดก
          บุพกรรมใดที่ทำให้พ่อของลูกไม่ได้รับมรดก ทั้งๆ ที่พี่น้องคนอื่นได้รับมรดกมากมาย
คุณครูไม่ ใหญ่
          พ่อของลูกไม่ได้รับมรดกเหมือนพี่ๆน้องๆ เพราะทำทานมาน้อย อีกทั้งในอดีตชาติหนึ่งได้เกิดเป็นลูกคนโต เมื่อพ่อแม่ตายแล้วก็จัดการแบ่งมรดกให้น้องๆ แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งที่ชอบขัดใจตนเองเรื่อยๆ เลยมีอคติไม่ให้มรดกแก่น้องคนนั้น วิบากกรรมนี้มาส่งผลทำให้ชาตินี้พ่อของลูกไม่ได้รับมรดกเหมือนพี่ๆ น้องๆ เลย รวยชาตินั้นชาติเดียว
 


 จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0078416347503662 Mins