๖๐ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2561

ใจจะหยุดนิ่งได้
ต้องปลด ปล่อย วาง

 


 

๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘