๑๓ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2561

ทำบาป
ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม
ล้วนมีผลทั้งสิ้น


๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖