ปรารภความเพียร

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2550

 

 

ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย

และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย

แล้วปรารถนาความเพียรเถิด

นี้เป็นพุทธานุศาลสนี

 

ขุ.จริยา. ๓๓/๕๙๕