๑๒๓ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2561

ต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆ
ทำเรื่อยๆ ด้วยใจที่ผ่องใส
ทั้งก่อนทำ กำลังทำ
และหลังจากทำแล้ว
ก็ต้องปลื้ม
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.019644784927368 Mins