๖๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2561

เป้าหมายเป็นหลัก
อุปสรรคไม่มี
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒