๑๓๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2561

รอยยิ้มสำคัญมาก
ต้องยิ้มกันไปทั่วโลกเลย
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖