หญิงร้ายชายชั่ว

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2550

 

หญิงชั่วชู้ร้ายรัก                        ฤาคลาด

เห็นบุรุษนักปราชญ์                     เกลียดใกล้

แมลงวันย่อมเอาชาติ             อสุภเน่านา

บ่เสาะกลิ่นดอกไม้               ดุจผึ้งภุมรา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร