สร้างโบสถ์เพี่อสร้างบุญ

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2562

สร้างโบสถ์เพี่อสร้างบุญ
หมายคํ้าจุนพุทธศาสนา
ถวายเป็นพุทธบูชา
รักศรัทธาสร้างบารมี
เป็นที่ประดิษฐาน
องค์ประธานพระชินสีห์
บวชพระประพฤติดี
ปฏิบัติชอบกรอบศีลธรรม
รูปทรงสวยสง่าสงบ
มุ่งน้อมนบ่มบุญกรรม
ยกจิตสะอาดสว่างลํ้า
สู่สวรรค์สราญนิพพานเทอญฯ
๑๕/๑๒/๕๕

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.0089195171991984 Mins