จะวันนี้ วันหน้า หรือวันไหน

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2562

จะวันนี้ วันหน้า หรือวันไหน
จะกี่วัย กี่วาร ล่วงผ่านผัน
จะอย่างไร อย่างไหน ไม่สำคัญ
จะมุ่งมั่น ทำดี นิรันดร์กาล
เพราะชีวิต เกิดมา มีหน้าที่
สร้างบารมี ดีบุญ คุณเสริมสาน
สำนึกซึ้ง พระคุณ บุญศีลทาน
ดีต้องหาญ ชั่วต้องหั่น ท่านผู้เจริญฯ
๒๕/๑๒/๕๕

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.017236816883087 Mins