“การปฏิบัติธรรม”นี้ คือชีวิต

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2562

“การปฏิบัติธรรม”นี้ คือชีวิต
คือภารกิจ ที่แท้จริง มิ่งมิตรฉัน
ใจต้องเพียร สู้ทนฝืน ทุกคืนวัน
ความสำเร็จ สุขสันต์ ท่านทำเองฯ
๒๑ กุมภาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

Total Execution Time: 0.0011155168215434 Mins