“คนบุญ”เบื่อบาปช้า สามาลย์

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2562

“คนบุญ”เบื่อบาปช้า สามาลย์
“คนบาป”เบื่อบุญทาน ทอดทิ้ง
บุญ-บาปบ่งแยกพาล บัณฑิต ชนนา
ดำรัสพุทธองค์พริ้ง เพริศแพร้วพราวบุญฯ
๑๑ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0011605660120646 Mins