พิธีผูกสีมาและประดิษฐานลูกนิมิต "รัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล 108 ลูก"

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2562

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมพิธีผูกสีมาและประดิษฐานลูกนิมิต
"รัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล 108 ลูก"
อุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

620524_06.jpg

620524_07.jpg

620524_04.jpg

620524_05.jpg

 

ผูกสีมา
————
คำวัด : พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต)

——————————————

สีมา แปลว่า เขต, แดน, เครื่องหมายบอกเขต ใช้ว่า เสมา ก็มี

สีมา หมายถึงเขตหรือแดนที่กำหนดไว้สำหรับทำสังฆกรรมต่าง ๆ (ดูเรื่องพัทธสีมา)

สีมา กำหนดเขตแดนด้วยเครื่องหมายบอกเขตที่เรียกว่า นิมิต (ดูเรื่องนิมิต ๑) ที่เหนือนิมิต นิยมสกัดหินเป็นแผ่นประดิษฐานไว้ในซุ้มที่สร้างครอบนิมิต ถือเป็นสัญลักษณ์แทนนิมิต เรียกแผ่นหินนั้นว่าใบสีมา หรือ ใบเสมา เรียกซุ้มนั้นว่า ซุ้มสีมา หรือ ซุ้มเสมา 

สีมา ยังหมายถึงโบสถ์หรืออุโบสถได้ด้วย (ดูเรื่องวิสุงคามสีมา)

 

เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมพิธีผูกสีมา
และประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก

620524_08.jpg

620524_03.jpg

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด
หรือโทร. 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014151692390442 Mins