อยู่อย่างอยาก อยู่ไป อย่างไร้ค่า

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2562

อยู่อย่างอยาก อยู่ไป อย่างไร้ค่า
สร้างปัญหา โทษภัย ใจโศกศัลย์
อยู่อย่างหยุด อยู่สราญ งานสำคัญ
หลักชีวัน “นิยามอยู่” ท่านผู้เจริญฯ
๙ เมษาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0010191837946574 Mins