ความดี..ที่มิตรทำ

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2562

ความดี..ที่มิตรทำ
คือความจำที่ปลื้มใจ
กลั่นเป็นดวงบุญใส
อำนวยชัยสุขสมปอง
สร้างบุญบารมีเถิด!
สิ่งเลอเลิศสุขทั้งผอง
ทานศีลภาวนาครอง
ใจแจ่มชัดปฏิบัติเทอญฯ
๑๔ พฤษภาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0011640310287476 Mins