“แก้วบรมจักรพรรดิ” รัตนะใส

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2562

“แก้วบรมจักรพรรดิ” รัตนะใส
แก้วนำชัย นำศาสน์ สมปรารถนา
แก้วนิมิต ประดิษฐาน ญาณวิชชา
แก้วสีมา สร้างวัด บุญชัชวาล
มาสร้างบุญ บารมี ศรีชนม์ผ่อง
มาปิดทอง เปิดธรรม นำสุขศานต์
มาร่วมโปรย รัตนชาติ วิลาศทาน
มาสวดมนต์ อธิษฐาน งานสำคัญ
เป็นบุญใหญ่ บุญยิ่ง มิ่งขวัญจิต
บุญศักดิ์สิทธิ์ ทับทวี ศรีสุขสันต์
จักแข็งแรง หล่อสวย รวยรุ่งอนันต์
บุญอัศจรรย์ เนรมิต..สัมฤทธิ์เทอญฯ
๑๔ มกราคม ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0066419998804728 Mins