เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่มนุษย์

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2562

เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่มนุษย์
เสริมความใส บริสุทธิ์ วิมุตติผล
ทำความดี ศรีสวัสดิ์ พัฒน์มงคล
เสียสละตน เพื่อชาติ ศาสน์สถาพรฯ
๒๕ กรกฎาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร