คนรักบุญ บุญรักคน มงคลเลิศ

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2562

คนรักบุญ บุญรักคน มงคลเลิศ
บุญประเสริฐ ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล
บุญสำคัญ จำเป็นยิ่ง มิ่งมิตรชน
คนสร้างบุญ บุญสร้างคน ผลเพริศพราย
บุญของคุณ คุณของบุญ หนุนชีวิต
บุญเนรมิต ความสุข สำเร็จหมาย
บุญช่วยคุณ ขณะอยู่ และชีพวาย
บุญทั้งหลาย จงสร้างสาน ท่านผู้เจริญ
อยากได้บุญ ต้องทำ บุญ คุณจำไว้

๒๑ ต.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 Total Execution Time: 0.0010791818300883 Mins