เชิญเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิต

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2562

เชิญเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิต
บุญศักดิ์สิทธิ์ ศีลวิโรจน์ โชติสุขสันต์
สวดธรรมจักร จิตปลื้มใส ไปพร้อมกัน
บุญอัศจรรย์ จักอำนวย ชูช่วยตน
อันคนดี มีความดี มีความสุข
รู้จักทุกข์ รู้แจ้งละ ประจักษ์ผล
รู้ผิดชอบ กรอบทาง สว่างกมล
ศรัทธาล้น ปัญญาล้ำ ทุ่มทำดีฯ
๒๔ ธ.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 Total Execution Time: 0.0046644846598307 Mins