ความหมายพระอุปัชฌาย์

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2562

ความหมายพระอุปัชฌาย์

ความหมายพระอุปัชฌาย์

      ผู้ที่ทำหน้าที่ยกชายหนุ่มธรรมขึ้นเป็น "องค์พระ" ที่ผู้คนกราบกรานด้วยความสนิทใจ และไม่กระดากใจนั้นท่านผู้นั้นคือ "พระอุปัชฌาย์" หรือ "พระอุปัชฌายะ"

      ในเบื้องแรกนี้ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและรู้จักกับพระอุปัชฌาย์ หรือ พระอุปัชฌายะ จึงขอทำความเข้าใจโดยสังเขป ดังนี้

      “พระอุปัชฌาย์” แปลว่า ผู้เพ่งโทษน้อยใหญ่ หมายถึง ผู้รับรองกุลบุตรเข้ารับการอุปสมบทในท่ามกลางสงฆ์ เป็นผู้ทั้งนำเข้าหมู่และเป็นผู้ปกครองคอยดูแลรับผิดและชอบ ทำหน้าที่ฝึกฝนอบรมให้การศึกษาที่สมบูรณ์ต่อไป

 

 Total Execution Time: 0.001719069480896 Mins