การต่อสู้ ของเรา เหล่าชาวพุทธ

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2562

การต่อสู้ ของเรา เหล่าชาวพุทธ
งามพิสุทธิ์ “สงบ สันติ อหิงสา”
ดำเนินตาม รอยบาท พระศาสดา
มุ่งสวดมนต์ ภาวนา สร้างบารมี
ประชาชน ประเทศไทย ได้สุขสันต์
ครั้งอดีต ลุปัจจุบัน มั่นศักดิ์ศรี
อนาคต ศาสน์ดำรง คงความดี
บริษัทสี่ ต้องรักษา ศาสนาเทอญ
๔ มี.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.0012235999107361 Mins