บรรพบุรุษ ชาติไทย ใจรักศาสน์

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2562

บรรพบุรุษ ชาติไทย ใจรักศาสน์
ภักดีชาติ สถิตมั่น อนันต์สมัย
ด้วยสำนึก ซึ้งคุณพระ รัตนตรัย
พลีกายใจ ถวายศาสน์ ประกาศคุณ
เราลูกหลาน ไทยถ้วน ควรสำนึก
ตรองรำลึก ศาสนา อย่าหันหุน
อย่าทรยศ ชนชาติ ศาสนาบุญ
จงค้ำจุน จงรักษา ศาสนาเทอญ
๒๙ มี.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.0011590838432312 Mins