ลอยกระทงวันนี้

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2562

ลอยกระทงวันนี้ เราจะลอยบาปออกจากใจ

ด้วยการสาธยายบทธรรมจักร

คือบาปอยู่ในใจทั้งหมด

ให้ลอยออกไปให้หมดเลย

คุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.001282533009847 Mins