คัดเลือกบุคคลเข้ามาร่วมงาน

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2565

23-9-65-1-b.jpg

คัดเลือกบุคคลเข้ามาร่วมงาน

               ในการจะรวมกันทำงานเป็นทีมได้นั้น ก็มีสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและต้องฝึกอยู่ ๔ ข้อด้วยกันคือ

๑. คัดเลือกบุคคลเข้ามาร่วมงานให้ดี ความสำเร็จของงานอยู่ที่คัดบุคคลมาร่วมงาน ไปควานหาคนดีมาทำงานกับเราให้ได้ ไปหาให้ถึงแหล่งว่าคนดีอยู่ที่ไหน ไปเอาตัวมาร่วมงานให้ได้

๒. การทำงานเป็นทีม ต้องฝึกเข้าไป

๓. การใช้คำพูดให้เป็น

๔. มารยาทและการเข้าหาผู้ใหญ่

เจตนาที่ถูกต้องของทั้ง ๔ ข้อนี้คือ ๑.การเลือกบุคคลเข้ามาร่วมงาน นี่เป็นเรื่องของการคัดคนดีมาร่วมงาน ๒. การทำงานเป็นทีม เป็นเรื่องของ การสร้างความสามัคคี

๓. การใช้คำพูดให้เป็นในที่ทำงาน นั้นก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะสิ่งที่เพิ่มกำลังใจให้กับมนุษย์ ไม่มีอะไรเลยเกินคำพูดเพราะ ๆ และสิ่งที่ทอนกำลังใจมนุษย์ก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดแสลงใจ เจอคำพูดแสลงใจคำเดียวหมดแรงเลยก็แล้วกัน ฝึกการใช้คำพูดให้ดี ก็จะได้กำลังใจซึ่งกันและกัน

และ ๔. การมีมารยาทเป็นเรื่องของการให้เกียรติต่อกัน และป้องกันการกระทบกระทั่งอย่างดี

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึก ถ้าไม่ฝึก จะทำงานใหญ่ไม่ได้ เมื่อทำงานใหญ่ไม่ได้ ปัญญาใหญ่ก็ไม่เกิด ก็ได้แต่ปัญญาเล็ก ๆ รวมคนให้ได้ด้วยคำพูดที่เหมาะสม รวมคนได้ โปรเจ็คมาก็โปรเจ็คใหญ่ โปรเจ็คใหญ่เกิด ปัญญาใหญ่ก็จะได้

๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0033598979314168 Mins