การส่งผลของบุญ

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2566

0120.jpg

บทที่ ๖๑
การส่งผลของบุญ

 

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ยานพาหนะเป็นมิตรของคนเดินทาง1 มารดาเป็นมิตรในเรือนตน บุญที่ตนทำไว้แล้วเป็นมิตรติดตามตนไปในภพหน้า
 

                คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เคยสอนไว้ว่า
 

               “บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย จะส่งผลให้เป็นไปในปัจจุบันนี้
 

                ถ้าบุญในอดีตเราทำมา ๑๐ ก็ส่งผล ๑๐
 

                บุญที่เราทำในปัจจุบันนี้ส่งผลในปัจจุบันเพียง ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของบุญที่ทำ แต่จะส่งผลเต็มที่ในอนาคต ทำให้ชาติหน้าของเราจะดีมาก ด้วยผลบุญในปัจจุบัน


                ดังนั้น เราต้องหัดมักน้อยให้มากๆ
 

                 ถ้าเรามี ๑๐๐ ใช้ ๑,๐๐๐ ไม่นานก็วิบัติ

 

                แต่ถ้าเรามีบุญ ๑,๐๐๐ ใช้แค่ ๑๐๐ ไม่นานบุญก็ต้องส่งผลมากขึ้น เมื่อได้มากขึ้น ก็ให้วางใจอุเบกขา อย่าโลภ

 

                จงคิดว่า นั้นเป็นบุญที่ส่งผล แล้ววางใจเฉยๆ2

 

1มิตตสูตร มก. ๒๔/๒๗๔, มก. ๑๕/๖๘

2คําสอนยาย ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024281251430511 Mins