การเกิดขึ้นของวิมาน ๒ แบบ

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2566

28-9-66-1-b.png

บทที่ ๘๖
การเกิดขึ้นของวิมาน ๒ แบบ

 

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “หากบุคคลจะพึงทำบุญ ก็ควรทำบุญบ่อยๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้1 "


                พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า วิมานของเทวดาบนสวรรค์เกิดขึ้นได้ ๒ แบบ


                 แบบแรก พวกที่นานๆ ทำบุญที่แต่ทำมากเต็มกำลัง วิมานจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของวิมานละสังขารกลับไปสู่เทวโลก


                  แบบที่ ๒ พวกที่สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำ


                  วิมานเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ รอคอยเจ้าของวิมานและค่อยๆ ขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความต่อเนื่องในการสั่งสมบุญของเจ้าของวิมาน


                  ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง และทำอย่างเต็มกำลัง ได้ชื่อว่าสั่งสมบุญถูกหลักวิชา.

1นางลาชเทวธิดา มก. ๔๒/๑๔, มจ. ๒๕/๖๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020027816295624 Mins