คำอธิษฐาน ถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2567

9-4-67--3.jpg

คําอธิษฐาน
ถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด

ด้วยบุญที่ได้ถวายองค์พระ 10,000 องค์
ขอให้ปฏิบัติสะดวก บรรลุเร็ว เข้าถึงธรรมง่าย ๆ
มีองค์พระผุดผ่านที่ศูนย์กลางกายนับองค์ไม่ถ้วน
ให้องค์พระชัด ใส สว่าง มั่นคงตลอดเวลา
ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
ไว้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
ด้วยบุญที่ถวายองค์พระ 9 นิ้ว ในครั้งนี้
ขอให้ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้า
ไม่ถอยหลังกลับในการสร้างบุญสร้างบารมี

 

 

9-4-67--4.jpg

 

คำอธิษฐาน
ถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด

ด้วยบุญที่ได้ถวายย่าม 10,000 ใบ
ขอให้มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
มีอริยทรัพย์ทั้งภายในและภายนอก
อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์
มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
ใช้ในการสร้างบุญบารมี
ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

 

9-4-67--1.jpg

 

คําอธิษฐาน
ถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด

ด้วยบุญที่ได้ถวายเวลา
ถวายนาฬิกา 10,000 เรือน
ขอให้มีเวลาชีวิตและอายุขัยที่ยืนยาว
ในการสร้างบารมี เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต
ให้สามารถตักเตือนสั่งสอนตัวเองได้
ชีวิตเจอแต่หนทางที่เร็ว ตรง ลัด
ย่นย่อเวลาในการสร้างบารมี
ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

9-4-67--5.jpg

 

คําอธิษฐาน
ถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด

ด้วยบุญที่ได้ถวายปัจจัย 10,000 วัด
เพื่อเป็นแก้วสารพัดนึก
เมื่อนึกอะไรในสิ่งดีงาม ก็ขอให้สมปรารถนา
และสําเร็จอย่างง่ายดาย มีสมบัติจักรพรรดิ
ตักไม่พร่อง เป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระศาสนา
มีทุกอย่างพร้อมสรรพในการสร้างบารมี
ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

 

9-4-67--2.jpg

 

คําอธิษฐาน
ถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด

ด้วยบุญที่ได้ถวายภัตตาหาร 10,000 วัด
ขอให้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
อันไม่มีประมาณ
เพื่อใช้ในการสร้างบุญสร้างบารมี
ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่ง
ถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014732162157694 Mins