เจ้าคุณ

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2547

 

 

             คำว่า เจ้าคุณ ในคำวัดหมายถึงพระภิกษุผู้มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญขึ้นไปจนถึงชั้นหิรัญบัฏ ( ชั้นรองสมเด็จ ) คำนี้ใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน

 

หากเรียกด้วยความเคารพนิยมใช้ว่า ท่านเจ้าคุณ และต่อด้วยราชทินนาม เช่น

 

“ ท่านเจ้าคุณพระธรรมุเทศาจารย์มรณภาพไปนานแล้ว ”

 

           สำหรับพระสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะนิยมใช้ว่า เจ้าประคุณ และสมเด็จพระสังฆราช นิยมใช้ว่า เจ้าพระคุณ

 

ส่วนพระสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตรนิยมใช้ว่า พระครู หรือ ท่านพระครู

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร