ฉัททันต์

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

           คำว่า ฉัททันต์ เป็นชื่อของสระ ๑ ใน ๗ สระที่อยู่ในป่าหิมพานต์ คือ สระอโนดาต สระกัณณมุณฑะ สระรถการะ สระฉันทันตะ สระกุณาละ สระหังสัปปปาตะ และสระมัณฑากินีสีหัปปปาตะ และเป็นชื่อของช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูลซึ่งถือว่าเป็นช้างมงคล คือ ตระกูลกาฬาวกะ คงเคยยะ ปัณฑระ ตัมพะ ปิงคละ คันธะ มังคละ เหมะ อุโบสถะ และฉัททันตะ

 

          คำว่า ฉัททันต์ ที่เป็นชื่อของช้างนั้นหมายความว่ามีงาที่เปล่งปลั่งด้วยรัศมี ๖ ประการ ( ดูเรื่องฉัพพรรณรังสี ) เพราะงาของช้างนั้นงามงอนดังคันไถ มีรัศมีเปล่งประกายออกมาเป็น ๖ สี

 

คำว่า ฉัททันต์ มิได้หมายความว่ามีงา ๖ งาตามที่ส่วนใหญ่เข้าใจกัน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร