โวหาร

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2547

 

 

โวหาร ในคำวัดหมายถึง การค้า ธุรกิจการซื้อขาย ชื่อที่ใช้เรียกกัน การพูด คำพูด วิธีพูด สำนวน การนิยามความหมาย คดีความกฎหมาย วิชาธรรมศาสตร์ เช่น

- รูปิยสังโวหาร การแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตรา

- อริยโวหาร วิธีพูด คำพูดของอารยชน

- โลกิยโวหาร สำนวนภาษาทางโลก

- โวหาริก นักกฎหมาย ทนายความผู้พิพากษา

โวหาร ในคำไทยใช้หมายถึงชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด ฝีปาก ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน เช่นใช้ว่า สำนวนโวหาร ตีโวหาร เล่นโวหาร

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร