สังเวช

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2547

 

 

             สังเวช หมายถึง ความรู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ได้รับทุกขเวทนาหรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น เช่นใช้ว่า

 

“ น่าสังเวชเหลือเกิน ไม่น่ามาประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้เลย”

 

          สังเวช อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงความรู้สึกเตือนใจให้ระลึกถึง ให้คิดถึงคุณความดีของผู้ที่ตนเคารพนับถือ ทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานเกิดความไม่ประมาท อยากทำความดี อยากทำประโยชน์เหมือนเช่นผู้ที่ตนระลึกถึงนั้น

 

สังเวช ในความหมายหลังนี้ใช้อธิบายความหมายของคำว่า สังเวชนียสถาน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร