สัทธรรมปฏิรูป

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2547

 

 

 

         สัทธรรมปฏิรูป หมายถึงสัทธรรมเทียมสัทธรรมปลอม ไม่ใช่สัทธรรมแท้ คือคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากสัทธรรมจริงคำสอนนอกลู่นอกทาง แต่อ้างว่าเป็นสัทธรรมแท้

 

           สัทธรรมปฏิรูป เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดและหลงผิด เมื่อปฏิบัติตามย่อมผิดทางทำให้เสียเวลา ไม่ได้รับผลจริง และเป็นชนวนให้เกิดวิวาทะถกเถียงกัน ทะเลาะกัน แล้วแตกแยกกันในที่สุด

 

        สัทธรรมจริงย่อมพิสูจน์ได้ด้วยผลของการปฏิบัติ มิใช่ด้วยการตรึกนึกนึกคิดหรือการศึกษาตามตำรา เป็นต้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร