สายระเดียง

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2547

 

สายระเดียง คือ ราวผ้าหรือราวตากผ้าของพระภิกษุสามเณร

 

         สายระเดียง สมัยก่อนใช้หวายและเชือกปอทำ ต่อมาแม้ใช้ลวดหรือเชือกไนล่อนขึงให้ตึงใช้เป็นราวผ้าก็เรียกว่าสายระเดียงเช่นกัน

 

สายระเดียง เป็นคำที่ใช้มาเก่า ปัจจุบันไม่นิยมเรียก โดยเรียกว่าราวผ้าเหมือนชาวบ้าน

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร