ศราทธพรต

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2547

 

 

ศราทธพรต ( อ่านว่า สาด- ทะ- พรต) คือ พิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

             ศราทธพรต ของเดิมใช้เรียกพระราชพิธี เผาศพเจ้านาย มีเทศน์และมีบทสวดรับเทศน์โดยเฉพาะ เรียกการเทศน์ว่า เทศน์ศราทธพรต เรียกบทสวดว่า ศราทธพรตคาถา

 

             ศราทธพรตคาถา ที่ใช้สวดนั้นพรรณนาถึงปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมหลายเรื่อง เช่นเรื่องอัปปมาทะ ( ความไม่ประมาท) เป็นต้น

 

            ศราทธพรต ในปัจจุบันนิยมทำในงานพระราชเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่หรือศพชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่มีผู้คนนันบถือมาก

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร