วิหาร

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2547

 

 

            วิหาร ทั่วไปหมายถึงอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป มักสร้างเป็นคู่กับอุโบสถ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงวัด อาวาส หรืออาราม

วิหาร ใช้เป็นคำลงท้ายสร้อยนามพระคือ ชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวรวิหาร ชนิดวรมหาวิหาร

1. พระอารามหลวงชั้นเอก มี ๓ ชนิด คือ ชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวรวิหาร ชนิดวรรมหาวิหาร

2. พระอารามหลวงชั้นโท มี ๔ ชนิด คือ ชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวิหาร ชนิดวรมหาวิหาร ชนิดวรวิหาร

3. พระอารามหลวงชั้นตรี มี ๓ ชนิด คือ ชนิดราชวรวิหาร ชนิดวรวิหาร ชนิดสามัญ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร