ภัยใกล้ตัว

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2550

 

ทาสาอย่าคิดไว้                     วางใจ

ปกปิดกลภายใน                              อย่าหง้าย

เลศลับสิ่งใดใด                                เห็นเหตุ

มันแนะนำทำร้าย หมดสิ้นเ                สียตัว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร