ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2550

 

 

เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก
พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๔๑๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร