ผู้มีความรุ่งโรจน์

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2546

 

 

ถึงแม้ว่าจะมีชาติตระกูลต่ำต้อย
แต่มีความขยันหมั่นเพียร มีสติปัญญา
มีมารยาทและความประพฤติงดงาม ก็รุ่งโรจน์ได้
เหมือนดวงไฟ ถึงอยู่ในที่มือก็เจิดจ้า

 

หังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๗๕