การคบมิตร 2

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2546

 

 

ดวงจันทร์ในช่วงข้างขึ้น
ย่อมสว่างขึ้นทุกวันๆ ฉันใด
การสมคบกับคนดี
ก็มีอุปมาเหมือนช่วงข้างขึ้น ฉันนั้น

 

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๙๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร