ใจไร้กังวล

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2546

 

 

.....สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม จะต้องเป็นสภาพใจที่ไร้กังวล ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ เยือกเย็นเป็นนิจ สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใสตลอดกาล ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด นี้เป็นจิตใจสำหรับผู้ที่จะเดินทาง ไปถึงที่สุดแห่งธรรม