เดือดร้อนภายหลัง

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2546

 

 

กิจกรรมที่ทำไปโดยไม่มีการปรึกษากัน
ย่อมทำให้เดือดร้อนภายหลังได้

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๓๖๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร