ดีแต่พูด

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ทำสิ่งใดได้ จึงค่อยพูดถึงสิ่งนั้น
ทำสิ่งใดไม่ได้ อย่าพูดถึงสิ่งนั้น
คนที่ทำไม่ได้ ดีแต่พูดนั้น
พวกคนฉลาดเขากำหนดรู้ได้

 

สุจจชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๗๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร