ทองแท้

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2549

 

ทองเหลืองเปลื้อง              ร้ายห่อน เห็นมี

ขัดเท่าขัดราคี                           เล่าไซร์

นพคุณหมดใสสี                    เสร็จโทษ

ถึงบ่แต่งตั้งไว้                 แจ่มแจ้งไพบูลย์

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร