อะไร ทำจริง

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2546

 


คนเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้จริง ที่เขาทำกันไม่ได้ ไม่สำเร็จ เพราะทำไม่จริง เจออะไรนิด อะไรหน่อย ก็ไม่สู้แล้ว ทั้งๆ ที่จบสูงๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ส่วนคนที่ไม่มี ก. ข. ก็ไม่กระดิกหู ไม่จบอะไรสักอย่างถ้ามีแต่ "จริง" ตัวเดียว ก็ทำได้สำเร็จ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร