อะไร ทำจริง

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2546

 


คนเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้จริง ที่เขาทำกันไม่ได้ ไม่สำเร็จ เพราะทำไม่จริง เจออะไรนิด อะไรหน่อย ก็ไม่สู้แล้ว ทั้งๆ ที่จบสูงๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ส่วนคนที่ไม่มี ก. ข. ก็ไม่กระดิกหู ไม่จบอะไรสักอย่างถ้ามีแต่ "จริง" ตัวเดียว ก็ทำได้สำเร็จ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร