อาสนะ

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2546

 

 

           .....อาสนะ หมายถึงที่นั่ง เครื่องปูรองนั่ง สำหรับพระสงฆ์ ส่วนใหญ่จะหมายถึงผ้าปูรองนั่ง เช่น พรมหรือผ้าที่ตัดเย็บเป็นผืนสี่เหลี่ยมเล็กๆ พอนั่งได้คนเดียว เรียกว่า ผ้าอาสนะ แม้ผ้าขาวยาวๆ ที่ปูลาดให้พระนั่งในเวลาทำพิธีก็เรียกว่า อาสนะ เช่นกัน

 

          .....อาสน์สงฆ์ หมายถึง ที่สำหรับนั่งของพระสงฆ์ที่ทำเป็นพิเศษ โดยก่อด้วยอิฐฉาบปูนหรือทำด้วยไม้ต่อเป็นโครงรูป หรือทำเป็นรูปเตียงแล้วนำมาต่อกันยาวๆ พอนั่งเรียงหรือนั่งรวมได้หลายๆ รูป เช่นอาสน์สงฆ์ภายในโบสถ์หรือในศาลา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร